Odvolaná hodina

V úterý 24. dubna 2018 odpadá chlapcům sportovní výchova, vyučování jim končí ve 12:35.

Bezpečný internet

Vážení rodiče, internet je plný důležitých informací, poučení i zábavy, ale zároveň prostorem pro děti velmi nebezpečným. Proto si dovolujeme poskytnout podněty pro vaše výchovné působení na vaše děti – naše žáky. (Autorem prezentace je kolega Mgr. Jelínek).

ZŠ Eden_bezpečné používání internetu pro rodiče

Odpověď vedení školy na otázky na třídních schůzkách

Vážení rodiče, zde Vám zveřejňuji odpověď vedení školy na otázky ohledně druhého cizího jazyka, které jste pokládali na třídních schůzkách:

“Možnosti nabídky dalšího cizího jazyka vycházejí z personálních možností školy, četnosti zájmu a vzdělávacích předpokladů žáků.”

Zápis ze třídních schůzek

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 21. BŘEZNA 2018

 • uvítání
 • omlouvání absence – do 3 dnů omluvit e-mailem nebo telefonicky na vrátnici školy
  • po návratu do školy do 3 dnů zapsat do ŽK
 • Nadační fond ZŠ Eden – budeme rádi za jakýkoliv příspěvek
 • Školní online pokladna – kontrolovat zůstatek (možnost nastavení, že přijde SMS, když bude zůstatek např. 100 Kč)
  • – výlet do Anglie, doplatit částku 4 290 Kč do konce března
 • Co nás čeká:
  • března – Britské dny
  • a 5. dubna zkrácené vyučování do 12:35
  • ředitelské volno 30. dubna
  • během dubna návštěva Vinohradské nemocnice, předání daru Dne laskavosti a povídání o dobrovolnictví
  • testování SCIO – dovednosti žáků
  • Projekt Republika – naše desetiletí – 1948-1957
   • vyvrcholení 25. října 2018 – srdečně zveme
  • čtvrtletí – v ŽK známky z každého předmětu, prosím o kontrolu a podpis
   • u některých žáků velmi slabé výsledky, zkusit posílit domácí přípravu
  • druhý cizí jazyk – výběr z německého, ruského či polského jazyka (přihlášky rozdány rodičům, příp. žákům, pokud rodiče na TS nebyli)

 

Zkrácené vyučování

Ve dnech 4. a 5. dubna 2018 bude z důvodu zápisů do prvních tříd zkrácené vyučování, výuka probíhá do 12:35 hod.

Britské dny

V pátek 23. března 2018 se půjdeme podívat na Britské dny, které pořádá Velvyslanectví Velké Británie. 

 1. hodina se učí dle rozvrhu, pak se společně přesuneme na Malostranské náměstí, čeká nás také vycházka Prahou. 

Návrat ke škole okolo 12. hodiny, poté výuka končí.

 

Na této adrese se můžete podívat, co nás čeká.

http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/zazijte-velkou-britanii-britske-trhy-praha-76621/

Jarmark a třídní schůzky

Vážení rodiče, 

ve středu 21. března se od 16:00 koná tradiční jarní jarmark a od 17:00 navazují třídní schůzky.

Těším se na Vás 

Petra Erbenová 

Rodičovská kavárna

Jeden svět

Ve čtvrtek 8. března 2018 se naše třída bude účastnit festivalu Jeden svět. Výuka bude probíhat do 10:00, pak se společně přesuneme do sálu Městské knihovny, kde zhlédneme 3 projekce. 

Návrat okolo 13 hod, po příchodu ke škole výuka končí.

Platba 60 Kč se strhne automaticky ze školní on-line pokladny.

Schůzka o výjezdu do Anglie

Ve středu 24. ledna 2017 se od 17:00 koná informativní schůzka ohledně výjezdu přihlášených žáků do Anglie. Pokud máte zájem, přijďte do třídy 6.C.