OD 24.6. DO 27.6. 2019 KONČÍ VYUČOVÁNÍ V 11:40 hod.

28. 6. 2019 – VYSVĚDČENÍ:

VÁŽENÍ RODIČE,

PŘEJI VÁM A VAŠIM DĚTEM VŠE DOBRÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20. DĚKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI.

Vlaďka Foltová

RUN AND HELP:

VÝLET BOTANICUS:

14. 6. 2019

AKCE V ČERVNU:

 

12. 6. 2019 – DEN NARUBY – vyučování končí ve 12:35 hodin.

14.6. 2019 – ŠKOLNÍ VÝLET.

17.6. 2019 – BEZPEČNĚ NA KOLE –  ( HELMU PŘINÉST VLASTNÍ.)

 

Plán učiva do 7. 6. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa. Shoda přísudku s podmětem. Skloňování podstatných jmen. PRACOVNÍ SEŠIT DRUHÝ DÍL – Mluvnické významy přídavných jmen. Skloňování a stupňování přídavných jmen. Zájmena. Číslovky. Skladba. Čárka jako rozdělovací znaménko. Věta hlavní a vedlejší. Souvětí. Sloh.                                     

Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Průměrná rychlost. Obsah obdélníku a čtverce. Dělení dvojciferným dělitelem. Počítáme s velkými čísly. MAT. TŘETÍ DÍL – desetinná čísla. Zlomky. Osová souměrnost.

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník – (zelená.) DOBA POBĚLOHORSKÁ. Život v barokní době. J. A. Komenský. Osvícenství. Marie Terezie.  Josef II. Manufaktury a první stroje. Čeští vynálezci. Obrození. Z poddaného člověka občan. Stroje ovládly život. Národ sobě. Češi a Němci. První světová válka. Odpor proti Rakousku – Uhersku. ČSR. Život za první republiky. Druhá světová válka. Poválečný vývoj.                             

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Půda. Význam půdy. Slunce – zdroj světla a tepla. Vesmír. Sluneční soustava. Země. Měsíce planet. Podnebné pásy. Přizpůsobivost rostlin a živočichů. Význam botanických a zoologických zahrad. Třídění živých organizmů. Lidské tělo.

Vlaďka Foltová TU

 

30 5. 2019 – SPORTOVNÍ DEN.

Ve čtvrtek 23.5.2019 si děti prakticky projdou IZS: (INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – PREVENCE, DOPRAVNÍ POLICIE, VÝSTROJ, CISTERNA, VYBAVENÍ HASIČE, SANITKA, PRVNÍ POMOC.)

24. 5. 2019 – ŘEDITELSKÉ VOLNO.

 

 

Vážení rodiče

5. B jede na výlet v pátek 14. 6. 2019:

Přistavení autobusu: v 7:50 hodin ve Vladivostocké ulici, Praha 10, poblíž ZŠ Eden.
Odjezd v 8.00 hodin.
Ostrá – Botanicus: prohlídka Centra řemesel a bylinných zahrad cca 9.00 – 12.00 hodin.
Odjezd z Ostré asi ve 12:15 hodin. 
Příjezd  ke škole v cca 13:15 hodin podle dopravní situace. 
Cena na žáka: 300,- Kč. Cena obsahuje dopravní a průvodcovské služby a vstupné do areálu Botanicus. 
V Botanicusu budou děti chodit po řemeslných krámcích a dílnách samy nebo v malých skupinkách. Takto se budou seznamovat s dřívější výrobou např. mýdla, svíček, provazů, ručního papíru nebo s tím, jak se razily mince, či jak se těžilo zlato formou rýžování. V bylinných zahradách se seznámí s řadou rostlin, jež se většinou využívají v kosmetice nebo v lékárenském průmyslu. Součástí zahrad je také menší rostlinné bludiště, výběh se zvířaty a arboretum Dagmar a Václava Havlových. 
Pozor: V Centru řemesel jsou dílny a obchůdky, ve kterých se nakupuje za místní groše. Jeden groš má hodnutu 10 Kč.

Přehled cen:

Knihtisk;                  2 groše             Výroba ručního papíru;           2 groše
Řezbářství;              3 groše             Výroba lněného provazu;       2 groše
Rýžoviště zlata;      2 groše              Výroba bylinného mýdla;        5 grošů
Výroba svíček;        3 groše              Brusírna kamene;                    4-5 grošů
Ražba mincí;           2 groše              Drátování;                                 2-3 groše
Výroba loutky;        2 groše               Kožařství;                                  5-7  grošů
Košíkářství;             3 groše              Keramika;                                  3-5  grošů
Lukostřelba;            1 groš 

 

Pozvánka na rodičovskou kavárnu 14. 5. 2019

Zveme všechny příznivce školy na Rodičovskou kavárnu, která se bude konat 14. května od 17:00 hod. ve sborovně. Kromě dobré kávy se budeme bavit o EKOŠKOLE a badatelské výuce.

Pracovní tým Člověk a příroda

 

1.  5.  2019 – STÁTNÍ SVÁTEK

8. 5. 2019 –  STÁTNÍ SVÁTEK

10. 5. 2019 – Dopravní hřiště. 

Děti by měly mít seřízené cyklistické helmy a sportovní oblečení.

 

Plán učiva do 3. 5. 2019:

Český jazyk – Pracovní sešit první díl – Stavba slova. Slovotvorný základ. Předložky a předpony. Význam slov. Slovní druhy. Slovesa. Skladba. Shoda přísudku s podmětem. Skloňování podstatných jmen. PRACOVNÍ SEŠIT DRUHÝ DÍL – Mluvnické významy přídavných jmen. Skloňování a stupňování přídavných jmen. Skloňování zájmen. Číslovky. Sloh.                                     

Matematika – Matematika 2. díl. Slovní úlohy. Matematické operace. Násobení a dělení. Jednotky hmotnosti. Násobení dvojciferným činitelem. Jednotky času. Průměrná rychlost. Obsah obdélníku a čtverce. Dělení dvojciferným dělitelem. Počítáme s velkými čísly. MAT. TŘETÍ DÍL – desetinná čísla.  

Vlastivěda – Vlastivěda pro 5. ročník – (zelená.) DOBA POBĚLOHORSKÁ. Život v barokní době. J. A. Komenský. Osvícenství. Marie Terezie.  Josef II. Manufaktury a první stroje. Čeští vynálezci. Obrození. Z poddaného člověka občan. Stroje ovládly život. Národ sobě. ČEŠI A NĚMCI.                                       

Přírodověda – Člověk a jeho svět. Části neživé přírody. Drahé kovy. Energetické suroviny. Spotřebiče. Vodiče, nevodiče. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje. Půda. Význam půdy. Slunce – zdroj světla a tepla. Vesmír. Sluneční soustava. Země. Měsíce planet. Podnebné pásy. Přizpůsobivost rostlin a živočichů. Význam botanických a zoologických zahrad. Třídění živých organizmů. Lidské tělo.

Vlaďka Foltová TU