Přehled rozsahu hodin během distanční výuky

Vzhledem k tomu, že dostávám připomínky rodičů k rozsahu distanční výuky, uvádím jak je tato rozvržena

Výuka bude probíhat následovně:

předmět s 4 hod. časovou dotací (M, ČJ) – 2 hod. online 45min. a 2 hod. individuální konzultace, ověřování znalostí žáků (žáci si plní zadané úkoly samostatně)

předmět s 3 hod. časovou dotací (AJ) – 2 hod. online 45min. a 1 hod. individuální konzultace, ověřování znalostí žáků (žáci si plní zadané úkoly samostatně)

předmět s 2 hod. časovou dotací (VV, PŘ, D, Z) – 1 hod. online 45min. a 1 hod. individuální konzultace, ověřování znalostí žáků (žáci si plní zadané úkoly samostatně)

předmět s 1 hod. časovou dotací (OV, HV, INF, F) – zadáme online úkoly a poskytneme žákům možnou konzultaci, na závěr se s žáky opět spojíme a dokončíme online hodinu

Předměty TV a SV vyučovat online nebudeme. Výuku AJ povede v celé třídě paní učitelka Uhlířová.

Pracovat budeme pomocí aplikace Microsoft Teams. Do „Zadání“ vložíme žákům jeden úkol z každého předmětu za týden, po odevzdání úkoly opravíme a poskytneme jim zpětnou vazbu.

.. potud pokyny. 

Ze své zkušenosti vnímám on-line hodinu jako velmi efektivní způsob výuky. Nedochází k rušení ostatních žáků ve třídě a objem učiva a práce je srovnatelný ne-li větší než při klasické hodině. Jsou to jen 2 týdny, nikdo neříká, že se to nemůže opakovat, ale určitě nás nečeká dlouhý distanc jako v loňském školním roce. Věřím, že to společně zvládneme. 

Jiří Potůček

Comments are closed.